Plassfratredelsen for de 197 medarbeiderne i Bodø kommune er videre fordelt på følgende måte:

  • Utdanningsforbundet: 98 medlemmer
  • Norsk sykepleierforbund: 35 medlemmer
  • Forskerforbundet: 2 medlemmer
  • Norsk fysioterapeutforbund: 30 medlemmer
  • Norsk ergoterapeutforbund: 29 medlemmer
  • Bibliotekarforbundet: 3 medlemmer

- Bodø kommune jobber med å se på konsekvensene i de forskjellige avdelingene som en eventuell streik vil få, sier HR-sjef Rune Braseth i Bodø kommune. 

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der KS forhandler om lønnsreguleringer med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene førte ikke frem innen fristen 1. mai, og oppgjøret går til mekling.

Meklingsfristen er satt til onsdag 26. mai kl. 24.

LO Kommune, Unio og YS-K har nasjonalt meldt plassfratredelse for totalt 12.551 arbeidstakere i til sammen 129 kommuner/fylkeskommuner/virksomheter, dersom det blir konflikt fra torsdag 27. mai.