Mye tung og våt snø gjorde at innfestingen i selve vangen til brua ga etter, dermed raste bunnen i brua sammen. 

Heldigvis ble kommunen varslet i forkant av kollapsen, slik at man fikk stengt veien.

Det er ingen ting som antyder at det er manglende vedlikehold, råte eller annet som forårsaket kollapsen.

Hvert femte år

Brua ble satt opp i forbindelse med NM på ski ved Bestemorenga i 1991. Hvert femte år har Bodø kommune inspeksjon av bruer, sist denne brua ble inspisert var i 2019 av Multiconsult Norge AS.

Utfra rapporten var det ikke innmeldt noen faremomenter eller annet rundt konstruksjonen i rapporten levert i etterkant av inspeksjonen. Brua skulle kontrolleres på nytt i 2024.

Over 30 år siden

Brua ble etter flytting fra riksvei 80 i 1991 gjort bredere enn opprinnelig gangbru, uten at det ble tatt hensyn til den økte belastningen dette medførte på selve konstruksjonen.

Brua ble flyttet for over 30 år siden og det har vært vanskelig å finne dokumentasjon på selve flyttingen og breddeutvidelsen.

Mye tyder på at dette ble gjort på dugnad av frivillige for å få på plass en overgang til ski NM i 1991.