Det sier opptaksleder Lill Marit Grytnes ved barnehagekontoret i Bodø kommune.

Søknadene til hovedopptaket for barnehageplass er ferdig behandlet, og tilbud om barnehageplass sendes ut i dag, fredag, 22 mars.

- Tilbudene blir sendt ut til din digitale postkasse. Men dersom de digitale brevene ikke åpnes, vil det bli sendt ut brev i posten, sier Grytnes.

Førstevalg og overføring
Totalt har 478 nye søkere fått tilbud.

- Alle nye søkere som har rett til plass har fått tilbud om barnehageplass, sier Grytnes.

Opptakslederen påpeker at retten til plass innebærer at søknaden er innsendt innen søknadsfrist og at barnet er født innen utgangen av november 2018.

85 prosent av søkerne fikk plass i barnehagen de hadde som førstevalg.

- 102 søkere har søkt om overføring. Av disse har 94 barn fått overføring til ny barnehage. De resterende beholder plassen i nåværende barnehage, sier opptakslederen.

Fortsatt ledige plasser
Søkere som har søkt etter fristen eller som fortsatt ønsker å stå på venteliste vil bli behandlet i supplerende opptak i mai og det fortløpende opptaket som foregår hele året.

For foresatte som ønsker å endre på søknad til supplerende opptak i mai er fristen 30. april 2019.

- Det er fortsatt ledige barnehageplasser etter opptaket. Ledige plasser vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside, sier Lill Marit Grytnes.

Opptaket gjøres av et opptaksteam som består av opptaksleder på barnehagekontoret, én kommunal barnehagestyrer og to private barnehagestyrere.