Smittevernoverlegen har i samråd med kriseledelsen i Bodø kommune mandag vedtatt et lokalt påbud om bruk av munnbind for personer som oppholder seg på Bodø lufthavn, på grunn av arealbegrensningene.

Under et møte mandag har Bodø kommune og Avinor sett på flere tiltak som kan bedre smittevernet ved Bodø lufthavn.

- Både Bodø kommune og Avinor tar smittevern på største alvor, og vi i Avinor prøver så langt det lar seg gjøre å tilrettelegge for gode smittevernstiltak på lufthavna. Vi er glad for den gode dialogen vi har hatt løpende med kommunen omkring dette. Helt siden pandemien kom i mars har vi hatt en god dialog om ansvarsområder og tiltak. Det er utfordrende å finne optimale løsninger med de arealbegrensningene vi har, men vi vil i samråd med kommunen vurdere å ta i bruk flere deler av terminalen, som sikkerhetskontrollsluser og bagasjebånd, når vi ser det er behov for det, sier lufthavnsjef Troels Sandreid ved Bodø lufthavn. 

- Bodø kommune fortsetter med varsling på SMS til alle som besøker Bodø lufthavn i en tid framover og vil ta initiativ til et felles møte med Avinor og politiet i forkant ved nye trafikktopper, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.