Det nye Eldrerådet i Bodø kommune består av:  Øyvind Mathisen, Adelheid Heidi Heinrich, Odd Harry Johansen, Ann Karin Tenggren, Paul Martin Strand (leder), Bodil Irene Bjørnaali Brattli (nestleder) og Ottar Olaussen

De hadde sitt konstituerende møte 20. nov., hvor de valgte leder og nestleder, og diskuterte følgende saker i tillegg til å få grunnleggende folkevalgtopplæring:

 

PS 23/34 

Rehabilitering og lavterskeltilbud for voksne med psykiske helseplager i Bodø Kommune 

PS 23/35 

Uttalelse til kommunedirektørens forslag til budsjett 2024/ økonomiplan 2024 - 2027 

PS 23/36 

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Øveråsan Vest 

PS 23/37 

Kompetanseplan 2024 - 2027 for Helse- og omsorgsavdelingen 

PS 23/38 

Sluttbehandling av Detaljregulering for Ramsalt studenthus, Storgata 19