Den forrige Ungdata-undersøkelsen i Bodø ble gjennomført i 2019. Nå i 2022 deltok også elevene på mellomtrinnet for første gang. Svarprosenten er 71 prosent på ungdomstrinnet og 80 prosent på mellomtrinnet.

- Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen viser hvordan barn og ungdom har det på skole og fritid, gjennom å svare blant annet på spørsmål om vennskap, foreldre, lokalmiljø, helse, fritidsaktiviteter og skole.

Det sier SLT-koordinator i Bodø kommune, Torild Eriksen Nordland.

Som SLT-koordinator jobber Nordland med å koordinere og systematisere all forebygging for barn og unge i Bodø kommune, og samordne det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Hun har også jobbet tett med årets Ungdata-undersøkelse i Bodø.

Mer fornøyd med kulturtilbudet
Nordland forteller at de områdene der svarene i Bodø skiller seg mest ut, sammenlignet med resten av landet, er om kultur og skjermbruk.

Det er 11 prosent flere på ungdomstrinnet i Bodø som syntes kulturtilbudet er bra, sammenlignet med landsgjennomsnittet.  

- Det viser at kommunens satsing på kultur som virkemiddel fungerer for å få et godt oppvekstmiljø, sier Nordland og fortsetter:

- Mitt inntrykk er at kulturlivet i Bodø har tradisjon for å inkludere barn og ungdom, noe som styrker mestring og mangfold og følelse av tilhørighet.

Økt skjermbruk
Barn og ungdom i Bodø bruker mye tid foran skjermen også utenom skolearbeid, viser undersøkelsen.

Svarene i undersøkelsen viser en stor økning i skjermbruk fra 2015 og til i dag, og økningen er tre prosent mer i Bodø sammenlignet med resten av landet.

- Økt tidsbruk foran skjerm må ses i lys av pandemien, og har gitt elevene mer erfaring og digital kompetanse, sier Nordland som også påpeker at det er en del negative sider ved økt skjermbruk.

- Elever fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet melder om at de er utsatt for ugreie hendelser som utestengelse, trusler og sårende kommentarer på nett.

Bekymring
Undersøkelsen viser en nedgang i bruk av røyk, alkohol og cannabis siden 2019.

- Det er positivt. Men det er likevel ei bekymring knyttet til andre narkotiske stoffer som amfetamin og kokain. Bruk av disse stoffene tas ikke opp i undersøkelsen, sier Nordland.

Hun sier videre at meldinger fra hjelpeinstanser viser at disse type stoffer er i omløp i Bodø.

- Vi ser blant annet at ungdom under press tar i bruk denne type narkotiske stoffer i et forsøk på å beherske livet bedre, sier Nordland.

- Grunn til å være observant
Kommunens SLT-koordinator opplyser om at svarene fra Ungdata-undersøkelsen 2022 viser at det dessverre er elever i Bodø som gruer seg til å gå på skolen, og som utsettes for mobbing. Det kommer også fram at for mange ungdom ikke er fornøyd med helsa si, og at det er for mange som ikke tror de vil få et godt og lykkelig liv.

- Resultatene er ikke overraskende hvis en ser de i lys av pandemien, sier Nordland og presiserer at krigen i Ukraina startet rett etter undersøkelsen ble gjennomført og derfor ikke preger svarene.

- Det er grunn til å være observant når det gjelder bekymringer for fremtiden og muligheten for å få et godt og lykkelig liv, sier hun.  

- Alle skal ha det bra
Avslutningsvis sier SLT-koordinatoren at det er viktig å presisere at de aller fleste barn og ungdom har det bra i Bodø. Men ambisjonen er at alle skal ha det bra.

- Resultatene fra undersøkelsen vil derfor sammen med andre kartlegginger brukes for å gjøre enda mer av det som vi ser fungerer og bedre de områdene der vi ikke kommer like godt ut, sier Torild Eriksen Nordland.