- Vi gleder oss veldig til å ta det nye rådhuset i bruk. Det er et fantastisk bygg, og vi gleder oss til å invitere folket hit, sier ordfører Ida Pinnerød.

- Men før vi kan åpne hele rådhuset, må vi må gjøre de siste forberedelsene. Alt må komme på plass og vi flytter inn fortløpende. Flyttingen er omfattende, og det gjøres en veldig god jobb med dette, sier ordføreren.

Servicetorget fortsatt i Postgården
I oktober 2016 stengte rådhuset i Bodø for oppussing og nybygging.  Da flyttet store deler av administrasjonen til midlertidige lokaler i det som tidligere var Vollen sykehjem, i Rønvik, mens servicetorget og andre tjenester ble igjen i Postgården.

- Servicetorget vil fortsatt holde hus i Postgården fram til alle ansatte er flyttet inn i nytt rådhus, sier flyttekoordinator Kjersti Rongved i Bodø kommune.

Kjersti Rongved, flyttekoordinator.

Etter planen skal alle de i underkant 400 ansatte, som skal ha sitt arbeidssted i det nye rådhuset, flytte innen utgangen av september.

- Servicetorget er de aller siste som flytter inn i det nye rådhuset, slik at vi hele tiden skal ha dette tilbudet til deg som innbygger, sier Rongved.

Hun påpeker at dette også betyr at rådhuset i all hovedsak ikke vil være åpent for publikum, før ved utgangen av september.

Ventesone vigsel

Vigsler og politiske møter
Da rådhuset stengte dørene høsten 2016 flyttet rådmann, politisk ledelse og politisk sekretariat til midlertidige lokaler i Moloveien 16. Og de er altså de første som flytter tilbake til rådhuset.

Det betyr at tjenester som borgerlig vigsel nå skal finne sted i det nye rådhuset, og denne fredagen vil ordføreren vie de første parene her.

 Etter sommerferien vil også politiske møter bli holdt i rådhuset, igjen.  De første politiske møtene etter ferien er i siste del av august, deriblant formannskapet som har sitt neste møte 29. august.

Første møte for bystyret, tilbake i bystyresalen, er 5. september. 

- De politiske møtene vil som vanlig være åpne for publikum, sier ordfører Ida Pinnerød som ser fram til å kunne holde de politiske møtene igjen i rådhuset.

- Det er godt å flytte «hjem» igjen, og vi gleder oss til å ta i bruk bystyresalen og rådhuset igjen etter noen år på flyttefot, sier Ida Pinnerød.

Ordfører Ida Pinnerød