Dette i forbindelse med det pågående prosjektet om Hundholmen plass som blant annet medfører at taxibua rives.

- Hundholmen plass skal i framtida være bilfri og et viktig tilskudd i det urbane og grønne byrommet i Bodø sentrum, sier Marcus Zweiniger, landskapsarkitekt MNLA i Bodø kommune.

Her er mer informasjon om prosjektet.

Han opplyser om at det har vært en fin og ryddig prosess mellom aktørene; Nordland fylkeskommune, taxi-virksomhetene og Bodø kommune.

Ved Sentrumsterminalen blir det i første omgang skiltet for taxioppstilling i en av filene som fram til nå er blitt brukt til regionbussene. Her vil også folk kunne stå under tak og vente på taxi.

Sentrumsterminalen har en viktig funksjon som knutepunkt for reisende både med hurtigbåt og buss, og ble også i 2020 benyttet som taxiholdeplass – den gang som avlastning i forbindelse med smittevern.