De fire skolene er Alstad barneskole, Alstad ungdomsskole, Hunstad barneskole og Hunstad ungdomsskole som har hatt hjemmeskole med digital undervisning siden sist fredag og til og med i dag, tirsdag.

Skolenes rektorer avklarer hvordan rødt nivå gjennomføres på de respektive skolene.  Informasjon til elever og foreldre kommer fra de enkelte skolene.

SFO ved de to aktuelle barneskolene har vært stengt i den samme perioden, men vil fra og med onsdag kunne holde åpent med rødt nivå.

- Bodø kommune oppfordrer foreldre/foresatte til å holde barn og elever hjemme fra barnehage/SFO i den stille uke dersom det er mulig.  Dette vil dempe mobiliteten i samfunnet, noe som er et viktig tiltak for å slå ned smitten i Bodø-samfunnet, sier Elin Eidsvik, kommunaldirektør for oppvekst- og kulturavdelingen i Bodø kommune.