Totalt fem kommuner fikk tilskudd til arbeidet med Pasientens legemiddelliste (PLL) av Helseteknologiordningen. Bergen, som har vært en førstekommune i utprøvingen fikk det største beløpet på 6,27 millioner kroner, men Bodø fulgte tett bak med et tilskudd på hele 4,33 millioner kroner.

Utvidet utprøving av PLL i Nord

Hvert år dør minst 1000 norske pasienter som følge av feil i legemiddelhåndteringen. Dette ønsker Helse Nord å finne en løsning på. Tildelingen fra Helsedepartementet gjøres for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne legge til rette for investeringer og avskaffinger for å innføre og prøve ut ordninger rundt PLL, med en målsetning om å gjøre landsdelene den tryggeste i landet hva angår medisinering.

Utprøvingen er et samarbeid mellom Helse Nord, Nordlandssykehuset, Bodø kommune, Saltdal kommune, Saltdal Helsesenter, Mørkved legesenter og Rønvik legesenter. Målet er å redusere sjansen for feil bruk av legemidler, redusere tid på å finne informasjon om legemidlene som pasientene bruker, samtidig som det vil sørge for at både pasient og alt av helsepersonell som følger vedkommende, har den samme oppdaterte listen over det pasienten bruker.

Resultatene fra Bergen var at helsepersonell sparte mellom 10-20 minutter per pasient som følge av tiltaket.

Marius Edvardsen, fastlege ved Mørkved legesenter har stor tro på at dette vil gange innbyggerne i nord.

- Dette kommer virkelig til å bli en game-changer, sier han.

4,33 millioner kroner

På listen over nordnorske kommuner som fikk tilskudd i denne omgangen var:

- Bodø kommune helse og omsorg; 4,33 millioner kroner.
- Tromsø kommune; 5 millioner kroner.
- Rana kommune helse og omsorg; 2,45 millioner kroner.
- Hammerfest kommune, sektor for helse og omsorg; 1,95 millioner kroner.

Bodø fikk i februar også beskjed om at kommunen mottar 4,9 millioner kroner til å bruke tre prosjekter:

- Felles journalløft (1,6 millioner).
- Videreføring av digital hjemmeoppfølging (1 millioner kroner).
- Journalløsninger (2,3 millioner kroner).