Det er klart etter et halvt år med planlegging.

– Det har vært stor interesse rundt dette prosjektet fra eiendomsmarkedet, og vi har til sammen vurdert 22 ulike lokasjoner fra ti forskjellige eiendomsutviklere. Av de 22 lokasjonene vurderte vi at syv var godt egnet. Deretter inviterte vi de aktuelle eiendomsutviklerne videre inn til en presentasjon der kommunen beskrev behovet og krav for levering, sier Jens Harald Sæverud, rådgiver på FDVU-kontoret i utvikling- og eiendomsavdelingen i kommunen.

– Vi er veldig godt fornøyde med det bygget som nå er valgt. Der er det en huseier som moderniserer et flott sentrumsnært bygg som holder høy byggeteknisk standard, og med gode driftsmessige løsninger for legene som etter hvert skal kunne flytte inn hit, sier Sæverud.

Det nye legekontoret skal huse inntil seks nye fastleger, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

– Planen er å få inn de første nye legestillingene her i løpet av våren 2024, sier Rasmussen.

Etableringen av dette legekontoret er ett av Bodø kommunes tiltak for å møte utfordringene, som er nasjonalt, i fastlegeordningen.

– I dag har vi ingen ledig kapasitet blant byens fastleger. Derfor er det helt nødvendig å øke kapasiteten, slik at innbyggerne får en forsvarlig legetjeneste, sier Rasmussen.

Men selv om det vil ta en stund før de nye legestillingene er etablerte i det nye legesenteret, vil det være aktivitet lokalene allerede fra nyåret.

– I forbindelse med at Rønvik legesenter skal få pusset opp sine lokaler, flytter fastlegene der midlertidig inn i de nye lokalene i Postgården, sier Stian Wik Rasmussen.