Bystyret vedtok følgende endringer fra 1.januar 2021:

1. Prisen for et årskort i parkeringshuset kvartal 99 settes til 10 000 i 2021 og vurderes deretter gradvis økt etter alternativ 2. Prisforholdet mellom års- og halvårskort opprettholdes.

2. Prisen for et årskort for gateparkering i sone 2 settes til 7 000 i 2021, og vurderes deretter økt med 500 pr. år frem til 2024. Prisforholdet mellom års- og halvårskort opprettholdes.

3. Parkeringsprisrabatten på gateparkering i sone 2 for elbil fjernes.

4. Timeprisene for parkering i sone 1 økes med 5 % i 2021.

5. Timeprisene for parkering i sone 2 økes med 5 % i 2021.

6. Gebyrbelagt parkeringstid i Kvartal 99 endres til tidsrom 08:00 – 18:00 og 18:00 – 08:00, mandag til lørdag. Timeprisene i tidsrommene økes med 10% og makspris økes tilsvarende.

7. Parkeringstiden i sone 1 og sone 2 utvides til 08:00 – 18:00 for hverdager og lørdag.

Bodø kommune gjør følgende endringer fra 1. januar 2021:

SONE 1:
Avgift: Første time kr. 30,-, andre time kr. 36,- tredje og påfølgende timer kr. 46,-

SONE 2:
Avgift: kr. 21,- pr. time.
Månedsbillett: kr. 780,-.
Halvårskort: kr. 4250,-
Årskort: kr. 7000,-

Samme pris for elbiler.

Bodø kommune gjør følgende endringer fra 1. februar 2021:

Årsaken til denne endringen er at Bodø kommune først må endre teksten på ett stort antall skilt i Bodø.

Den nye avgiftstiden blir:

mandag-lørdag 0800-1800, søndag fri.