Hun har takket ja til ny jobb som leder for oppvekst i Hamarøy kommune. Hun har vært ansatt i Bodø kommune i om lag fire år, og kom da fra rektorstillingen ved Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy.  

– Jeg ser frem til å få Elin med på laget i løpet av sen-sommeren, tidlig på høsten en gang. Som kommunedirektør er jeg svært tilfreds med at Elin, med sin kompetanse og engasjement for Hamarøy, har valgt å komme tilbake for å bidra til utvikling og god styring av kommunen. Erfaringene som hun har med i bagasjen er gull verdt for en relativt liten kommuneorganisasjon som vår, sier kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen.

I Bodø kommune har Elin Eidsvik gjort en solid jobb.

– Jeg vil gratulere Elin med en ny stilling og samtidig takke henne for den gode jobben hun har gjort i Bodø kommune. Elin har bidratt både til god utvikling i oppvekst og kultur samtidig som hun har ledet store omstillingsprosesser i avdelingen. Hun har gjort en solid jobb i Bodø kommune. Jeg ønsker henne lykke til i den nye jobben, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Verdivalg

Det er et verdivalg Elin nå tar ved å flytte tilbake til kommunen hvor hun bodde i mange år og etablerte familie.

– Jeg setter stor pris på tiden jeg har hatt i Bodø kommune. Jeg har fått delta i prosesser med mange store og komplekse saker i kommunen. Dette har vært spennende og utfordrende på samme tid. I snart fire år har jeg fått jobbe i en stor og profesjonell kommuneorganisasjon med svært gode samarbeidspartnere, ledere, tillitsvalgte, kolleger og folkevalgte. Jeg vil takke for samarbeidet, sier Elin Eidsvik.

Hun ser fram til å flytte tilbake til Hamarøy.

– Jeg er glad for tilliten jeg har fått I Hamarøy kommune. Jeg ser fram til å bidra i utviklingen av oppvekstsektoren spesielt, men også i de mange utviklingsprosessene lokalsamfunnet som sådan står i. Det er mye positivt som skjer i hamarøysamfunnet for tiden. Dette gleder jeg meg til å være med på. Jeg ser også fram til noe mer tid til å komme tilbake til det som har blitt mine røtter etter så mange år i Hamarøy. Jeg gleder meg til å engasjere meg litt mer både i kystlaget og koret, sier “trønder-bergenseren” Elin Eidsvik.

Eidsvik vil i oppsigelsestida arbeide videre med de krevende prosessene Bodø kommune står i med nedbemanning, barnehage- og skolebehovsplanen og budsjettarbeid. Eidsvik skal arbeide i Bodø kommune ut september.

Lyses ikke ut

Stillingen som avdelingsdirektør for oppvekst og kultur i Bodø kommune vil ikke bli utlyst. Kommunen er i en stor omstilling og alle vakante stillinger skal vurderes i den pågående nedbemanningen. Kommunedirektøren vil sammen med ledergruppen og de tillitsvalgte iverksette en prosess for å se på oppgavefordeling og organisering av kommunes ledergruppe og avdelingsstruktur.

– Kravet til omstilling gjelder alle nivå i kommunen, og vi må benytte alle muligheter til å se hvordan vi kan effektivisere både drift og ledelsen av kommunen, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.