I potten i år var det 200.000 kroner som skulle fordeles på skoler til forskjellige formål, og det var elevenes jobb å finne ut hvem som skulle få hvilket beløp.

Totalt kom det inn søknader for 549.051 kroner, så det var på ingen måte en lett jobb som de 64 påmeldte representantene hadde foran seg da de inntok bystyresalen torsdag 11. april.

Rådhusmøtet ble åpnet med velkomsttale fra ordfører Odd Emil Ingebrigtsen, og en gjennomgang av beløpene som de enkelte skolene hadde søkt om. UNG2024 fortalte kort etterpå om planene de hadde for ungdommene i Nordland fremover.

For å prioritere hvilke søknader som skulle i hvilken rekkefølge ble elevene satt til gruppearbeid, tett etterfulgt av en velfortjent lunsj. Etter mat trakk redaksjonskomiteen seg tilbake for å komme med en innstilling til resten av møte. Mens dette foregikk jobbet resten av ungene med Elevundersøkelsen, og lærerne jobbet med oppfølging av elevundersøkelsen på egen skole.

Det var imidlertid ikke bare jobb og harde prioriteringer på agendaen. Nærmere slutten av dagen fremførte Håvard og Harald Alstahaug, elever ved Bodø kulturskole et nydelig kulturelt innslag til stor glede for de oppmøtte.

Etter innslaget kom redaksjonskomiteen med sin innstilling, som selvfølgelig skapte engasjement fra de andre i salen. Etter 21 nye forslag ble det avstemt og følgende innstilling ble vedtatt:

Misvær skole og NTG leverte ikke søknad.

Vedtak etter Rådhusmøtet
Skole:Innvilget beløp i kroner
Østbyen8960
Tverlandet U8960
Tverlandet M4960
St. Eystein U0
St. Eystein M7960
Skjerstad Opp.5960
Saltvern U13960
Saltvern M8960
Skolen i Væran6960
Skaug Opp.2000
Saltstraumen U6960
Saltstraumen M4460
Rønvik U11960
Rønvik M5260
Mørkvemarka6205
Mørkvedbukta11960
Løpsmark7960
Kjerringøy U11960
Kjerringøy M4460
Hunstad M2335
Hunstad U7960
Grønnåsen4100
Alberthaugen8960
Bodøsjøen U4950
Bodøsjøen M8950
Aspåsen8960
Alstad U8960
Alstad M6960
Bankgata5160