Nå som de fysiske fritidstilbudene til ungdom i kommunen ikke kan holdes åpne, har Ung Kultur Bodø, Unge Stormen og Digital kveld - Stormen bibliotek gått sammen og startet et digitalt fritidssenter som har masse aktivitet hver dag. Vi har bemanning og aktiviteter hver dag fra 18.00 til 22.00! 

Du finner oss på plattformen Discord, på http://ungkultur.online. Hjelp til innlogging finner du på http://hjelp.ungkultur.online

I tillegg til konkurranser og quiz er det et medieverksted, gaming, cosplay, og musikkproduksjon!