– Det vil si at cirka 1.000 personer som opprinnelig hadde time i uke 20 må vente til uke 21, sier Jørgen Bjørnstad, daglig leder ved Bodø legevakt.

– De dette gjelder vil nå få sms med ny vaksinetime, mens de som ikke får ny melding kan forholde seg til opprinnelig oppsatt time for vaksinering i uke 20, sier Bjørnstad.