På forsommeren ble de hvite syklene og tilhørende stativ plassert i sentrum og på flyplassen. Dette er en pilot på en eventuell fremtidig by sykkel ordning i regi av Bodø kommune. Hver av de 10 syklene har siden starten tilbakelagt en strekning som tilsvarer Bodø -Trondheim! -Dette er intet mindre enn imponerende og veldig gledelig. Sier Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder for smart by-satsingen i Bodø kommune.

 Piloteringen av disse syklene er et ledd av smart Bodøs satsning nå i sommer. Vi valgte å starte med å teste ut 10 el-sykler for å se om dette er noe Bodøværingene ønsker og trenger før vi går til i et eventuelt innkjøp av en fullskala by sykkel ordning, forteller Bahr Simonsen

 

Mennesket i sentrum

Framtidas Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, næringslivet og innbyggerne. Derfor er det viktig for oss i Smart Bodø å gjøre en slik pilotering av elbysykler, sammen med Bodøs befolking, for å finne ut hva de ønsker. Kommunen fokuserer på at det er sammen vi skal finne løsninger som både innbyggerne ønsker, og også som de kanskje ikke vet at de trenger. Nettopp det har vi gjort med denne by sykkelpiloten nå i sommer.

 

- Vi har fått mange tilbakemeldinger på Bysykkelordningen, og da særlig innspill på utplassering av nye ladestativ. City Nord og Jernbanen var de mest ønskede plasseringene i svarene fra innbyggerne. Sier Bahr Simonsen videre.

 

Gjennom smart satsingen ønsker vi også å bidra til å stimulere lokalt og nasjonalt næringsliv for å sammen nå de ambisiøse målene vi har satt oss, sier Bahr Simonsen.

Kommunens smart by satsning skal bidra til verdiskaping og etablering av arbeidsplasser lokalt og være en god samarbeidspartner for et framoverlent næringsliv som ønsker å teste ut nye løsninger, hvor City nord tok blant annet kontakt med oss i forbindelse med denne utvidelsen.

 

Du kan laste ned app. og registrere bruker på Nordvikgo.no for å bruke syklene. GO er en mobilitetstjeneste levert av Nordvik Mobility i samarbeid med Move About. Som tilbyr skreddersydd smart delingstransport.  Når du kommer til sykkelstativene- følg instruksjonene på stativene. Flere transportmidler og former vil etter hvert kunne knyttes til.