Arbeidene i Sjøgata startes nå opp innen  3 uker forutsatt at selve igangsettelsessøknaden er godkjent.

- Oppstarten av prosjektet vil starte i krysset Sjøgata/Sandgata. Det skal først etableres trase til Hundholmen plass via Sjøgata, sier Prosjektleder Truls Eirik Moan i teknisk avdeling i Bodø kommune.

De første arbeidene i Sjøgata vil bli å etablere ladepunkter for de utslippsfrie maskinene som skal brukes på anlegget. Det er avtalt at anleggsarbeidene skal gjennomføres med utslippsfrie maskiner, merkostnader for dette dekkes via klimasatsmidler.

Prosjektets gjennomføring er komplisert, både på grunn av eksisterende infrastruktur og på grunn av at gaten hele tiden skal være i bruk av næringslivet.

Det er etablert kontakt mellom Bodø kommune og næringsdrivende i Sjøgata. Så langt har næringslivet vært positive til prosjektet.

Etter dette vil arbeidene mellom Hålogalandsgata og Nedre torg fortsette ut fra eksisterende fremdriftsplan.

- Entreprenør og Bodø kommune vil kommunisere dette ut etterhvert som arbeidene skrider frem, slik at alle i en så tidlig fase som mulig blir godt orientert om fremdriften i prosjektet, sier Moan videre.

- Selve kontrakten på hele dette prosjektet er på 101.085.681,-  kroner inkl. mva. Asfaltarbeidene er ikke en del av dette anbudet, sier Moan avslutningsvis.

Kunngjøring (PDF, 65KB)

Anbudets generelle del (PDF, 586KB)