Denne uka åpner Kraft- senter for bærekraftig samfunnsutvikling i gamle Jakhelln båt i Molorota.

KRAFT skal være et fysisk senter for skaperkraft, drivkraft og bærekraft. Målet er å skape en bærekraftig fremtid gjennom lokal handling, konkrete prosjekter, gjennomføringsevne og aktiv deltakelse. KRAFT skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på å stimulere til samarbeid og nyskapning mellom relevante næringslivsaktører, offentlig sektor, akademia, frivillige organisasjoner, lag og foreninger og samfunnet for øvrig. Her skal nye måter å samarbeide på for å finne bærekraftige og smarte løsninger være hovedmålet.

Se prospekt her (PDF, 1MB)