Sikringstiltakene i Bodøsjøen er godt i gang. Det er under etablering nytt universelt utformet busstopp som busslomme, og reetablering av gang og sykkelvei som legges bak busstoppet for å skille brukergruppene. Det skal etter planen ferdigstilles før jul

Prosjektleder Kurt-Arne Brannfjell hos Teknisk avdeling i Bodø kommune sier at bussen vil få ett tryggere stoppunkt, samt at forholdene for gående og syklende vil bedres i området.

 

Kontaktperson: Kurt-Arne Brannfjell