- Som et ledd i Smart Bodø-satsingen håper kommunen nå å etablere et pilotområde for å teste både eksisterende og ny smartteknologi. Her ser en for seg en løsning der innbyggerne kan få oversikt over hvilke smartløsninger som til enhver tid testes i pilotområdet. De kan gi tilbakemeldinger, foreslå nye løsninger og se andre innbyggeres forslag og kommentere disse. Her er det mye en kan teste ut i ett avgranset område, alt fra, smarte hjertestartere, nye og gode inkluderende møteplasser, smarte trafikklys, selvkjørende kollektivtrafikk og smarte parkeringsplasser og mye annet, sier prosjektleder for Smart Bodø, Marianne Bahr Simonsen.

- Her ønsker vi innspill fra innbyggere og næringsliv for å finne ut hva som er smart nettopp her i Bodø, tilføyer Bahr Simonsen

Big Belly først ut
Og først ut er avfallsdunken Big Belly som skal testes ut på Nedre torv i 3 måneder.

- Bodø kommune har nå inngått ett samarbeid Euroskilt som leverer den frittstående avfallsdunken Big Belly. Big Belly er en smart og frittstående avfalls- og gjenvinningsstasjon med Internett-tilkobling, sier salgssjef Hugo A. Hanssen i Euroskilt.

- Enhetene har innebygde sensorer som registrere hvor fulle beholderne er og rapporterer om status og fyllingsgrad direkte til de ansvarlige, slik at tømmeruter kan planlegges på en mer effektiv måte.

Big Belly er ikke tilkoblet strømnettet. Beholderen er utstyrt med solceller slik at fornybar solenergi benyttes til å drive enhetens funksjoner, sier Hanssen videre.
 

Sier fra selv
- At Big Belly selv sier ifra når den er full minimerer kostnadene relatert til tømming samtidig som vi sikrer oss at boksen aldri blir så full at det renner over, eller at de tømmes for tidlig. Da kan man optimere henting på en helt ny måte som genererer mindre trafikk og utslipp, samtidig som vi sikrer et renere bymiljø, sier konstituert seksjonsleder Park og idrett i Bodø kommune Anja Dahlberg.

Treffer smart by-satsningen godt
- Dette treffer veldig godt med vår satsing om smart og bærekraftig byutvikling sier Marianne Bahr Simonsen og fortsetter:  

- Framtidas Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, næringslivet og innbyggerne. Derfor ønsker gjennom Smart Bodø å teste og utvikle dette området sammen med Bodøs befolking og lokalt og nasjonalt næringsliv. Og nettopp slike løsninger, som å bytte ut noen av våre avfallsdunker, er med på å gjøre hverdagen bedre, byen vår renere og fører til økte miljøgevinster. Dette er også veldig godt eksempel på tiltak som er med på å gjøre Bodø til en smart og bærekraftig by.