Bodø kommune har fått midler til gjennomføring og prosjektering fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg til etablering av hjertesonen rundt Mørkvedmarka skole. I tillegg har Bodø kommune besluttet å bruke noe av krisemidlene Bodø kommune har fått fra regjeringen til hjertesonen.

Blant de tiltakene som skal utføres er å etablere en droppsone i nordre parkeringsområde og reorganisere parkeringsområdet for besøkende til familiesenteret. Videre skal det etableres snuplass i enden av veien i nord og nytt avfallsanlegg.

Rigging og byggearbeidet starter neste uke og vil være ferdig til høsten.

Utfører for bygging av droppsonen i nord er Maskinentreprenør Roald Madsen AS. Byggeleder er Kine Johannessen fra COWI AS. Prosjekterende er Norconsult AS i Bodø.

Bodø kommune er klar over at det kan være utfordrende for ansatte, besøkende og foreldre som skal levere og hente barna. Bodø kommune henstiller derfor alle om mulig å finne andre løsninger i byggeperioden.