Bodø kommune har gjennom arbeidet til Sigurd fått et godt grunnlag for å innføre Blågrønn faktor i Kommuneplanens arealdel.

Gjennom arbeidsprosessen er det samarbeidet med både private og offentlige utbyggingsprosjekter noe som har gitt en forankring av blågrønn faktor også utenfor byplan.

Takk til utbygging og Eiendom med Pia Helen Pedersen og Sissel Olga Pettersen som har bidratt med data og informasjon for de offentlige utbyggingsprosjektene.

Takk også til Håvard Engseth i Breivika utbygging og Eivind Nygård hos Gunvald Johansen Bygg har stilt sine prosjekter til disposisjon for oppgaven. 

Bodø kommune har vært representert med Marit Elveos som har vært veileder,  mens arkitekt Jonas Bjørklund, landskapsarkitekt Marcus Zweiniger, arealplanlegger /naturforvalter Ingvild Gabrielsen har vært i prosjektgruppa og tilgjengelig ressurspersoner for Sigurd.