De regionale sikkerhetsdagene er en konferanse om regional samfunnssikkerhet og beredskap, og er en arena der du som jobber med eller interesserer deg for disse temaene kan møte andre på tvers av ulike kommuner og forvaltningsnivå. Bodø kommune er medarrangør sammen med bla. Nord Universitet, NTNU, Statsforvalterne i Nordland og Trøndelag, Sintef, m.fl.

Konferansen holdes i Bodø fra 1. til 2. november. Les mer og meld deg på her: https://www.deregionalesikkerhetsdagene.no/