Hensikten med tiltaket er å gi syklister enklere rutevalg,
kortere reisetid og bedre framkommelighet i sentrum. 

Så langt er tiltaket gjennomført i Moloveien, Prinsens gate og Urtegårdsgata, men tiltaket skal være et fortløpende arbeid med hele byutviklingsområdet som nedslagsfelt, sier seksjonsleder Kristin Stavnes Jordbru ved Byutvikling Prosjekt og mobilitet i Teknisk avdeling.

Sykling mot enveiskjøring medfører endringer i trafikksituasjonen. Byutvikling oppfordrer derfor til å komme med tilbakemelding på hvordan tiltaket oppleves, og om det er et tiltak som ønskes videreført til flere enveiskjørte gater. Tilbakemeldinger kan sendes til hakon.hattrem@bodo.kommune.no

Se kartskisse for aktuelle veier her:

Kartskisse