– Vi ber likevel folk som kommer fra disse områdene til Bodø og Nord-Norge om å vise stor grad av forsiktighet, sier ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune.

Tilbud om testing
Alle som kommer fra Oslo-regionen får tilbud om testing dag en og dag fem.

– Vi ber folk om å ha lav terskel i forhold til å teste seg, og testene er selvsagt gratis, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune, og legger til at det i denne situasjonen er ekstra viktig at alle smittevernregler overholdes til enhver tid. Det er også viktig at folk sørfra er ekstra værsom og tilbakeholdne med sosial kontakt mens de oppholder seg i nord.

Ikke besøk sykehjem uten test
Det er i dag også bestemt at reisende fra det utsatte området ikke kan besøke pårørende på sykehjem i Bodø før etter negativ korona-test på dag fem etter ankomst til kommunen.

– Dette gjør for å være ekstra forsiktige i forhold til våre eldre, sier ordfører Ida Pinnerød.

Flinke folk i Bodø
Folk i Bodø har vært flinke med å overholde smittevernregler, og det er derfor det ikke blir innført strengere tiltak nå.  -Men dette kan endre seg på kort varsel, sier Pinnerød.