Meningsmålingsbyrået Sentio har undersøkt koronahåndteringen i flere norske kommuner og byer – som Asker, Elverum, Oslo, Nordre Follo, Sarpsborg, Stavanger og Tromsø.

I Bodø kommune har 503 personer deltatt i undersøkelsen som baserer seg på telefonintervjuer. Utvalget er vektet for best mulig å gjenspeile populasjonen med tanke på kjønn og alder.

I undersøkelsen har deltakerne svart på følgende fire spørsmål.

  1. Hvor fornøyd er du som innbygger med måten Bodø kommune håndterer koronasituasjonen?
  2. Hvor fornøyd er du med måten Bodø kommune informerer om koronasituasjonen?
  3. Hvor fornøyd er du med måten Bodø kommune informerer om vaksinering?
  4. Når du har søkt informasjon om korona i Bodø for eksempel informasjon om smittestatus, testing, regler og anbefalinger: Hva har vært din foretrukne kilde?

Totalt sett kommer Bodø svært godt ut, her er noen hovedpunkter fra undersøkelsen:

• Bodø scorer svært høyt når det gjelder håndtering av korona.  Gjennomsnittet er på 82, fra 0 til 100, hvor 0 er svært misfornøyd og 100 er svært fornøyd. Dette viser at innbyggerne er svært fornøyde med hvordan Bodø kommune håndterer koronasituasjonen. Av andre kommuner som er blitt målt etter det samme, er det kun Stavanger som har like god score som Bodø - også de fikk 82.

• Innbyggerne i Bodø er også svært fornøyde med måten Bodø kommune informerer om korona. Bodø oppnår en score på 82. Også her kommer Bodø best ut av kommunene som er blitt målt, med en «delt førsteplass» med Tromsø kommune.

• Når det gjelder tilfredshet med måten Bodø kommune informerer om vaksinering, ligger denne litt lavere, med en score på 70 av 100. Denne scoren er imidlertid god, og viser at de fleste er godt fornøyde.

• Undersøkelsen viser også at 45 prosent svarer at de har kommunens nettside som den foretrukne kilden for informasjon om smittestatus, testing, regler og anbefalinger.

•  Innbyggere under 30 år er mindre tilfredse med kommunens håndtering og måten man informerer på, sammenlignet med øvrige aldersgrupper.

Fornøyd
Helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune er godt fornøyd med resultatene fra spørreundersøkelsen.

-  Dette viser at folk i stor grad virker å være fornøyde med den informasjonen som kommer fra kommunen. Vi har selvsagt alltid et forbedringspotensial, men dette viser at vi i stor grad lykkes med å nå ut til publikum og at vi møter forventingene fra folk på en god måte, sier Stian Wik Rasmussen.

Kommunikasjonssjef Tord Berthinussen er også glad for resultatet fra undersøkelsen.

 – Dette er veldig gode tilbakemeldinger fra folk i Bodø. Det har vært en både krevende og innholdsrik tid for alle oss som jobber med kommunikasjon i Bodø kommune. Vi er selvsagt glade for å få slike positive tilbakemeldinger på det vi har jobbet med i så stor grad i over ett år nå, sier Tord Berthinussen.