Prisen ble delt ut i 10:30-tiden torsdag 24. november, i forbindelse med Deltas representantskapsmøte. 

Kommunedirektør Kjell Hugvik og avdelingsdirektør i helse- og omsorg Arne Myrland mottok prisen på vegne av kommunen - og deltok via videolink fra rådhuset i Bodø. 

- Veldig hyggelig

- Denne prisen er en veldig hyggelig tilbakemelding på det arbeidet med vi gjør som arbeidsgiver i samarbeid med dyktige tillitsvalgte.  God involvering av ansatte og medbestemmelse er en forutsetning for å lykkes med omstillingen av Bodø kommune, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Aktiv arbeidsgiverpolitikk

Forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen, sier Bodø kommune har en aktiv arbeidsgiverpolitikk med respekt for de ansattes medbestemmelse.

Delta gir dem prisen fordi de ivaretar partssamarbeidet, satser på kompetanseutvikling og aktivt tester ut nye måter å løse og fordele oppgavene på i pleie og omsorgstjenestene, sier Trond Ellefsen og fortsetter: 

- HR-strategien i Bodø kommune bygger på «gull i egne rekker». Kompetanseutvikling og dermed mulighet for både mestring og karriereutvikling bidrar også til at ansatte forblir attraktive medarbeidere. Det gir både fornøyde ansatte og bedre kommunale tjenester. 

Godt samarbeid

Han viser også til at Bodø kommune i samarbeid med tillitsvalgte aktivt tar del i pilotprosjekter for å skape bedre oppgavedeling mellom de ulike yrkesgruppene i tjenestene.

- Det skaper både godt samarbeid og bedre tjenester. Samtidig bidrar de med viktig kunnskap som er viktig for andre kommuner.

Bodø kommune er tildelt årets arbeidsgiverpris fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Alle foto: Per-Inge Johnsen/Bodø kommune

Om Deltas arbeidsgiverpris

Hvert år deler Delta ut en arbeidsgiverpris. Formålet er på en positiv måte å sette søkelyset på god arbeidsgiverpolitikk og godt partssamarbeid om felles utfordringer i arbeidslivet. Prisen kan deles ut både til enkeltpersoner og virksomheter.

Kriterier:

  • Viser stor respekt for ansattes medbestemmelsesrett
  • Samarbeider godt med de ansattes organisasjoner
  • Viser vilje til å delegere ansvar
  • Satser på kompetanseheving og utdanning

Prisen ble delt ut første gang i 1996 og gikk til Lillehammer revmatismesykehus, senere har Matz Sandmann, fylkesrådmann i Buskerud fått prisen, det har også Kristiansand kommune, Sola kommune, rådmann i Drammen Nils Petter Wisløff og Helse Bergen. I 2021 gikk prisen til NRK ved daværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.