Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) deler hvert år ut prisen Årets båtkommune – for å hedre og sette lys på kystkommuner som gjør en innsats på dette området.

Det er tidligere kjent at årets pris går til Bodø kommune, men selve tildelingen har vært utsatt til nå på grunn av Covid-19.

Det var derfor en fornøyd Birger Schjølberg, leder finans Kongelig Norsk Båtforbund, som onsdag endelig kunne overrekke prisen – bestående av et diplom og en minneplakat.

Det var ordfører Ida Pinnerød som tok imot prisen på vegne av Bodø kommune sammen med havnedirektør Kjersti Stormo ved Bodø Havn.

Videre var representanter fra Kystradioen og fra de lokale båtforeningene i Bodø, Kjerringøy og Tverlandet til stede under markeringen som fant sted i folkeforumet på rådhuset onsdag.

En rekke kriterier – som for eksempel involvering og tilrettelegging - er vurdert av en jury bestående av personer fra KNBF, Kystverket, Båtens Verden, Norboat og Telenor Kystradio.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har 47.000 medlemmer over hele landet. I Nordland er det cirka 5.000 medlemmer fordelt på 57 lokale foreninger.