Målsettingen med studieturen er todelt. For det første, ønsker vi å inspirere kommuner i Nordland til å etablere urbane initiativer i etterkant av studieturen. For det andre, ønsker vi å synliggjøre urbant landbruk som en mulighet for næringsutvikling på gård. 

Vi har lagt opp til tre inspirerende dager med et variert og innholdsrikt program. Hensikten er å skape en felles forståelse av hva urtbant landbruk kan innebære, vise konkrete eksempler og dele erfaringer. Vi har valgt ut besøkspunkter som viser et bredt spekter av veletablerte urbane initiativer.

På studieturen legges det opp til at deltakerne skal bygge nettverk og dele erfaringer seg imellom.

Få med et team fra din kommune

Vi vet av erfaring at dersom flere fra samme kommune deltar på studietur, øker sannsynligheten for at initiativer igangsettes når man er tilbake fra studieturen. Derfor ønsker vi at et team bestående av gårdbrukere, hobbydyrkere og kommunalt ansatte, reiser fra samme kommune på denne studietur.en

Kontaktpersonene hos Statsforvalteren i Nordland og i Bodø kommune, kan være behjelpelig med å finne flere deltakere fra samme kommune. 

Smakebiter fra programmet

Programmet er under utarbeidelse og endringer kan forekomme. Her er noen smakebiter fra programmet. 

Dag 1

Studieturen starter på Oslo Lufthavn Gardermoen 29. august kl. 12:00. Herfra går det felles buss til Ekeberg Restaurant hvor vi skal spise en god lunsj og bli bedre kjent med hverandre. Vi vil få besøk av Landbruks- og matdepartementet og Oslo kommune. Deltakerne vil også få mulighet til å presentere seg selv og eventuelle initiativer som allerede finnes i egen kommune. Dagen avsluttes med felles middag i Mathallen på Vulkan.

Dag 2

30. august starter vi dagen med å besøke Losæter, en moderne park med spiselige vekster midt i Bjørvika i Oslo. Videre vil vi besøke Linderud gård i Groruddalen, i et av Norges beste jordbruksområder. I dag er gården en del av muséene i Akershus og med Linderud nærmiljøhage, en grønn møteplass og urban dyrkingsarena. Denne dagen vil vi også besøke Furuset Hageby, et sykehjem som skal utformes som en landsby tilrettelagt for beboere med kognitiv svikt. 

Etter lunsj vil gårdbrukere og hobbydyrkere besøke Kirkeby Andelslandbruk som er forbrukerstyrt og har ansatt egen gartner. Vi vil få innsikt i hvordan dette er organisert og hva som produseres av varer og tjenester. De kommunalt ansatte vil besøke Grønlikaia og få byutviklernes perspektiv på lokal økologisk bærekraft og urbant landbruk. 

Dagen avsluttes med felles middag på Abildsø gård der vi også vil få omvisning samt høre om deres skolegårdprosjekt. 

Dag 3

31. august vil vi besøke Geitmyra matkultursenter for barn, høre om skolehagen, nærmiljøhagen og felleshagen, før turen går videre til Bygdø Kongsgård. Bygdø Kongsgård er i dag Oslos største økologiske melkeprodusent, med besøkstun, rideskole, gartneri mm. Turen avsluttes med et besøk hos Markagrønnsaker, en nyetablert markedshage i Maridalen. 

Praktisk informasjon

Egenandel

Studieturen starter og ender på Gardermoen flyplass i Oslo. Inkludert i studieturen er felles måltider som beskrevet i programmet, overnatting, felles buss og besøkspunktene. Disse kostnadene dekkes av Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune. Reisen til og fra Gardermoen bestilles, planlegges og dekkes av den enkelte selv. Denne reisekostnaden er egenandelen for å delta på studieturen. 

Bekreftelse om deltakelse

Det er begrenset antall plasser på studieturen. Vær oppmerksom på at du ikke må bestille reisen til Gardermoen før du har fått bekreftet at du har fått plass på studieturen. Ved påmeldingsfristens utløp, vil vi foreta en prioritering av deltakere slik at målsettingen for tiltaket nås. 

Måltider

I programmet vil du se hvilke måltider som tilbys på turen. Utover dette må hver enkelt sørge for mat og drikke selv. 

Påmelding

Du melder deg på ved å fylle ut skjemaet som du finner på Statsforvalterens nettside. Påmeldingsfrist 15. juni kl. 12:00.