Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet, heter det i varselet fra varsom.no

Skredfaren vil øke i takt med at vinden øker. Enkelte steder vil det trolig være lett å løse ut store skred. Kombinasjonen med nedføyket overflaterim og/eller kantkorn samt store mengder løs snø i terrenget løfter skredfaren opp til 3-betydelig, melder varsom.no.