Skivik barnehage har de senere årene fått en kraftig oppgradering.

Både tekniske anlegg, bygningsmessig og av uteområder.  

Varmepumpe og tappevannsanlegg

I 2023 ble det installert en luft/vann varmepumpe til vannbåren varme. 

Det ble samtidig installert et nytt energieffektivt tappevannsanlegg.  

Energieffektive vinduer

Vindu på kjøkken er byttet til langt mere energieffektive vinduer, samt at vegg til kjøkken er etterisolert. Videre er det etablert ny garderobe for de ansatte. 

Moderne ventilasjon

Ventilasjonsanleggene er nylig byttet til moderne energieffektive ventilasjonsanlegg. 

SD-anlegg er også oppgradert, som gjør at vi i større grad kan fjernstyre bygget. 

Utført av kommunens egne ansatte

Mye av dette arbeidet er gjort av kommunens egne ansatte. 

I tillegg til dette kan det nevnes at der også de seneste årene er gjort flere andre større tiltak bla.: 

  • Oppgradering av uteareal 

  • Innvendig oppgradering i deler av barnehagen (lys, himling ol.) 

Alle tiltakene relatert til etterisolering og oppgradering av teknisk utstyr gjør at bygget nå bruker opp mot 30 % mindre strøm fra strømnettet og er en av barnehagene med lavest strømforbruk i Bodø kommune.