Misvær barnehage flyttet inn i nye lokaler i mars i 2021, men den offisielle åpningen måtte utsettes på grunn av koronapandemien.

Men endelig kom altså dagen hvor oppvekstsenteret offisielt kunne åpnes. Elevene hadde pyntet skolen og gledet seg til besøk av ordfører med følge.

Elevrådet startet med å takke ordfører, politikere og administrasjonen i Bodø kommune for at de hadde tatt turen til Misvær for å feire dagen med ansatte og elever. De fortalte at det totalt er 51 elever på skolen, 13 barn i barnehagen og 14 ansatte i tillegg til vaktmester, renholdere og andre som er tilknyttet skolen.

Fungerende rektor, Tone Gundersen Opli, fortsatte med å fortelle at dagen hadde blitt planlagt av ansatte og elevrådet. Før byggeperioden hadde de ansatte på skolen skolen vært spente på hvordan byggeperioden skole bli, men det gikk overraskende bra. Entreprenøren tok hensyn til drift av skolen og elevene.

Rektor takket både administrasjonen og politikere for det «nye» bygget.

– Å få samle personalet og kompetansen vi har på en plass, er spesielt viktig i ei lita bygd. Da er det lettere å samarbeide, samordne planer og dra nytte av hverandre.

– Oppvekstsenteret er også mye i bruk på ettermiddagstid til mange aktiviteter for ulike lag og foreninger. Gode bygg legger til rette for mye aktivitet som vi håper er med på å gi trivsel og bolyst i bygda.

Første i landet

Rektor Tone Gundersen Opli fortalte også litt om historien til skolen. Sentralskolen i Misvær sto ferdig i 1954 og i 1961 innførte Skjerstad kommune «læreplan for forsøk med 9-årig skole» som den første i landet. 

I forbindelse med sammenslåingen av Skjerstad og Bodø kommune ble det bygd ny skole i 2006. Og i 2021 ble altså skolen utvidet med et helt nytt barnehagebygg. 

Snorklipping

I det ordfører Ida Pinnerød skulle overta ordet og klippe snora, var saksa forsvunnet. Ungene ropte «hvor er saksa» før det plutselig hørtes musikk fra baksiden av barnehagen. 

Bygdas egne kaptein Sabeltann, Ørjan Simonsen, kom med saksa i skattekista si og overleverte ordføreren. Et morsomt innslag for ungene. 

Ordfører Ida Pinnerød fikk god hjelp av Elisa til å klippe snora, og gratulerte elevene og ansatte med «ekteskapet» mellom skole og barnehage i Misvær.

De besøkende fikk omvisning på skolen, med elevrådet som vertskap og åpningen ble avsluttet med kaffe og kakefest i skolen bibliotek.

(Artikkelen er hentet fra kulturveien.no)