- Det er i samråd med smittevernoverlegen i kommunen bestemt at vi holder stengt på fredag. Foreldre og foresatte har allerede fått beskjed om dette, sier Anna Sofie Lorentzen, styrer ved Mørkvedmarka barnehage.

Hun opplyser om at 20 av til sammen 60 barn i barnehagen, samt seks ansatte, er eller har vært syke, med omgangssyke, og det er mistanke om NORO-virus.

- Nå skal barnehagen vaskes ned og alt av leker og utstyr skal rengjøres. Vi åpner dørene som normalt igjen mandag morgen, sier Lorentzen.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen sier det nå er svært viktig at alle ansatte og foreldre/foresatte informeres om de hygieniske forholdsregler som må tas.

- Dette gjelder spesielt god håndhygiene, som er det viktigste tiltaket for å unngå smittespredning, sier Hagen.

- Det er også veldig viktig at alle overholder regelen om å være symptomfri i 48 timer, før man er tilbake i barnehagen, sier smittevernoverlegen.