Bystyret vedtok i desember 2019 å øke kapasiteten ved Bodøsjøen skole med 175 elever. Modulene som ble benyttet under bygging av nye Aspåsen skole er tenkt oppgradert og benyttet til formålet.

Totalentreprisekonkurransen som ble gjennomført for dette oppdraget ble avlyst i mai, da det kun kom inn ett tilbud og at dette tilbudet var betydelig høyere enn kostnadsrammen.

Etter enighet med styringsgruppen for prosjektet er det nå tatt et valg om å avvente ny konkurranse til etter jul.  Årsaken til dette er markedssituasjonen. Flere entreprenører sliter med bemanning og det er stor prisstigning på materiell.

- Med å avvente ny konkurranse håper vi på større konkurranse og mer konkurransedyktige priser. På den måten håper vi å kunne legge til rette for best mulig økonomisk løsning for Bodø kommune, sier prosjektleder Pia-Helen Pedersen i Bodø kommune.

Det er utført gravearbeider der modulbygget er tenkt plassert. Gravearbeider for tilknytningen mellom eksisterende- og ny bygning er ikke påbegynt og vil heller ikke påbegynnes nå. Området som i dag er inngjerdet og avgrenset til anleggsområde vil fortsatt være inngjerdet.

For å kompensere for uteområdet som skolen har mistet i byggetiden, er store deler av barnehagetomta med lekeapparat innlemmet som en del av uteområdet til skolen.  

Skolen har tilstrekkelig med elevplasser til neste skoleår.