Bodø kommune avlyser den pågående konkurransen om drift av kafé på Stormen bibliotek.

Kommunen ønsker å påpeke at innkomne tilbud ikke har blitt åpnet etter utløpet av tilbudsfristen som var 26. februar, og dette vil heller ikke forekomme ettersom mottatte tilbud forkastes ved avlysning.

Bakgrunnen for avlysningen er at Bodø kommune har blitt kjent med at det er en mulighet for inhabilitet i saksbehandlingen av konkurransen.

Bodø kommune velger derfor å avlyse konkurransen og deretter gjennomføre konkurransen på nytt så snart anskaffelsesdokumentene er klare.

Det tas sikte på å gjennomføre konkurransen snarlig slik at ny kontrakt kan signeres så raskt som mulig.