Matrikkelen, som er Norges offisielle register over faste eiendommer og adresser stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til 1. januar 2020 klokken 23.59. Totalt 9 virkedager.

Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til 1. januar 2020 klokken 23.59. Totalt 1. virkedag.

 Konsekvenser ved stenging:

  • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, eiendomsendring, adressering eller bygnings­registering ikke kan utføres.
  • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing.
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen.
  • Ingen tinglysing i perioden grunnboken er stengt.

Kartverkets innsynstjenester, som Seeiendom.no og E-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt. Tjenestene vil vise data fra stengetidspunktet.

Kontaktperson: Konst. Leder for oppmåling og eiendomsskatt Inger Margrete Eggen, Bodø kommune

Informasjon fra Kartverket: https://kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/nedetid-matrikkel-grunnbok-2019/