Hunstad Ungdomsskole har fått en betydelig oppgradering av utearelet. Uteområdet var veldig slitt og ble ikke brukt pga. mye overvann, sliten ball binge etc.

Nye ledlys med solurstyring er montert som ett godt energibesparende tiltak.

Det er også installert nytt nedgravd avfall system for bedre avfallshåndtering.

Som ett sikkerhetstiltak er gangsti langs vei ved skoleområdet stengt for biltrafikk

Prosjektet har blitt gjennomført innenfor budsjettrammene.

Samarbeidet har vært godt mellom prosjektledelse og ansatte i byggetiden, og de ansatte og rektor er veldig fornøyd med det nye oppgraderte utearealet.

Byggetiden ble litt lengre enn estimert pga. mye snø og frost. Ca 1 måned.