- Annelise har meddelt at hun slutter i jobben ved nyttår. Jeg hadde gjerne sett at hun ville stått lengre i jobben, men har selvsagt stor forståelse for det valget hun har tatt. Hun har gjort en fantastisk god jobb for kommunen gjennom mange år og har medvirket stort til den utviklingen vi har sett i Bodø kommune, sier avdelingsdirektør Knut Hernes i teknisk avdeling.

Annelise Bolland har vært ansatt i Bodø kommune siden 2006.

Hun jobbet som arealplanlegger fram til 2011.

Bolland ble ansatt som byplansjef i 2011 og har hatt ansvaret for kommunens planlegging og utvikling av sentrum og de øvrige bydelene i byutviklingsområdet.

Etter en omorganisering av teknisk avdeling fra 2020, har Annelise Bolland vært leder av kontoret byutvikling.

Byutvikling har ansvar for kommunens arealplanlegging, samferdsel, digitale prosjekter og karttjenester.

 - Å stå i en slik lederoppgave over så mange år er krevende, og jeg har kommet fram til at tida er moden for at nye krefter overtar oppgaven, sier Annelise Bolland.

Annelise Bolland, leder for byutvikling, slutter i sin jobb i Bodø kommune ved nyttår. Foto: Per-Inge JohnsenSLUTTER: Annelise Bolland, leder for byutvikling, slutter i sin jobb i Bodø kommune ved nyttår. Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø kommune