– Vi rydder i boligfelt på dagtid og i sentrumsgatene om natten. Det vil i sentrum bli satt opp midlertidige parkering-forbudt-skilt slik at resultatet blir bra og at brøytemannskaper kommer til på alle plasser, sier Bjørn-Inge Ingvaldsen, leder byteknikk i Bodø kommune.

I tillegg vil det bli sendt ut SMS varsel i forkant av ryddingen til involverte beboere. 

– Vi ber om at innbyggerne følger våre råd, sier Ingvaldsen.

Arbeidet vil pågå utover denne uka (uke 11) og neste uke (uke 12). 

Her er noen tips fra brøytemannskapet:

  • Pass på ungene, vi har forståelse for at de synes det er spennende med store maskiner og blinklys. Høye brøytekanter/snødunger medfører at det ikke er like lett å se dem på langt hold.
     
  • Når det er brøytekanter, må snøplogen ha litt fart (25-30 km/t) for å kunne kaste snøen opp. Står det hinder eller parkerte biler helt inn til veien så må vi slå ned farten, noe som medfører at plogen ikke klarer å kaste opp snøen, men vil tømme seg i innkjøringen. Da blir resultatet at snø som ligger i veibanen fra et lengre strekk, blir lagt igjen i innkjøringen, altså mer snø enn dere behøver.
     
  • Unngå å parkere bilen i veikanten, det sinker jobben brøytesjåførene og brøyteresultatet blir så mye dårligere. Husk også å fjerne løse gjenstander og søppeldunker fra fortau raskt når de er tømt.
     
  • Brøytemannskapene oppfordrer folk til å vise hensyn og slippe dem fram, husk at de er på veien for deg.