Bodø kommune vil for skoleåret 2021/22 ha tilbud om gratis SFO til lavinntektsfamilier som har barn på 1. skoletrinn.

Ordningen er finansiert med støtte fra Utdanningsdirektoratet, og vil være søknadspliktig på samme måte som søknad om lavere pris.

- Vi er svært glade for at Bodø kommune har fått dette tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet, sier Elin Eidsvik kommunaldirektør i oppvekst- og kulturavdelingen i Bodø kommune.

Målet med ordningen er å bidra til økt deltagelse i SFO blant lavinntektsfamilier

- Dette tilskuddet gjør at kommunen kan tilby gratis SFO for 1.trinns-elever i Bodø-skolene med etablering allerede nå fra 1.oktober, og det er elever fra lavinntektsfamilier som er målgruppe for ordningen, sier Elin Eidsvik.

Dersom man har tidligere søkt og fått innvilget lavere pris i SFO for en elev ved førstetrinn, vil søknaden gå inn under ordningen med gratis SFO, gjeldene fra 1.oktober og ut skoleåret 2021/22.

Mer informasjon om kriterier og søknad finner du på Bodø kommunes nettside her.