Krysset skal senkes og gjøres mer oversiktlig for å sikre tryggere og bedre fremkommelighet i tillegg skal det bygges fortau og nye holdeplasser. Kommunen beklager ulempene dette medfører, men ser frem til å få ferdigstilt det nye krysset.

Trafikkavvikling i pågående fase

Vegen opp til Galnåsen via krysset Hunstadringen/Hunstadveien ble stengt for trafikk fra og med 18. januar 2022. Forbudet gjelder ikke for buss og taxi. Det er også anlagt en midlertidig vei gjennom krysset i retning øst-vest, som kun er åpen for trafikk i en retning om gangen. Dette reguleres ved hjelp av lysregulering og kan medføre ventetid. Trafikkavviklingen vil pågå som dette frem til mai 2022.

Kommunen oppfordrer på det sterkeste at alle viser hensyn og følger entreprenørens skilting.

Alle oppfordres samtidig på det sterkeste til å finne alternative kjøreruter. De som skal kjøre til Limyråsen, Galnåsen, Storgjerdåsen og områdene rundt bes bruke krysset Hunstadringen/Mørkvedveien ved Bodin Vgs.

Det er viktig at trafikanter overholder trafikkreglene og lysreguleringen og ikke svinger nordover i krysset. Dette skaper problemer både for busser og anleggsarbeid.