Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.

 

Hvem kan få TT-kort

  • Du som har en fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Funksjonshemmingen antas å vare over et år
  • Akutt funksjonshemming
  • Det er behovsprøvd mot inntekt. Bortsett fra hvis man er avhengig av spesialbil for rullestol eller er blind eller veldig svaksynt.

 

Hvordan søke TT-kort

Søk TT-kort her (PDF, 55KB)

Legeerklæring må følge søknaden til kommunen.

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Dersom du får innvilget TT-kort, vil det gjelde fra hhv. 1. juli og 1. januar.

Du kan også få skjema hos fastlege og hjemmetjenesten.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du henvende deg til servicetorget i Bodø kommune.

Søknaden sendes til:

Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø.


Bruk av kortet

Kortet belastes ved transport, og turen blir umiddelbart trukket av kortet. Det er egenandel på 10% men minstesats skal være lik honnørbillett for buss.

Opplysning om saldo, skadet og mistet TT-kort og adresseendring, ring Nordland Taxi tlf. 909 88 335 (åpent 24t i døgnet)

Merknader

TT-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

 

Ønsker du mer informasjon om:

  • hvordan du bruker kortet
  • reglement for søkere
  • reglement for kommunene

 Nordland fylkeskommune TT-kort