Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort).

 

Hvem kan få TT-kort

  • Du som har en fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Funksjonsnedsettelsen skal være varig, minimum 2 år
  • Søker må være over 10 år

 

Hvordan søker du om TT-kort

Søk TT-kort her (Innlogging med ID-porten)

Du kan søke hver måned.

Søknaden krever at du laster opp ferdigutfylt legeerklæring. Last ned legerklæring her (PDF, 29KB)

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du henvende deg til servicetorget i Bodø kommune.

 

Søknadsfrist:         Tildeling:

15. november         1. januar                   1/1 halvårskvote

15. desember          1. februar                 5/6 halvårskvote

15. januar                 1. mars                     4/6 halvårskvote

15. februar               1. april                      3/6 halvårskvote

15. mars                   1. mai                        2/6 halvårskvote

15. april                    1. juni                        1/6 halvårskvote

15. mai                      1. juli                         1/1 halvårskvote

15. juni                      1. august                  5/6 halvårskvote

15. juli                       1. september          4/6 halvårskvote

15. august                1. oktober                3/6 halvårskvote

15. september        1. november            2/6 halvårskvote

15. oktober              1. desember            1/6 halvårskvote

 


Bruk av kortet

Kortet belastes ved transport, og turen blir umiddelbart trukket av kortet. Det er egenandel på 10% av taksameterpris, med en minstesats på kr. 35,-.

Opplysning om saldo, skadet og mistet TT-kort og adresseendring, ring Nordland Taxi tlf. 909 88 335 (åpent 24t i døgnet)

Merknader

TT-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

 

Ønsker du mer informasjon?

  • hvordan du bruker kortet
  • retningslinjer for transporttjenesten
  • sende søknad på papir

 Nordland fylkeskommune TT-kort