Det vil si ungdom som søker opplæring av så vel praktisk som teoretisk art etter gjennomgått grunnskole.

Fondets grunnkapital på kr.100.000,- skal ikke røres. Kun renter og annet utbytte på kapitalen skal deles ut.

Utdelingen av midler skjer 1 gang pr. år med passende søknadsfrist som fastsettes av styret.

Kunngjøring skjer fortrinnsvis med kunngjøring i lokalavisen.

Frist for å søke om midler i 2018 er 6. august.