Det vil si ungdom som søker opplæring av så vel praktisk som teoretisk art etter gjennomgått grunnskole.

Fondets grunnkapital på kr 100.000,- skal ikke røres. Kun renter og annet utbytte på kapitalen deles ut.

Utdelingen av midler skjer 1 gang pr. år. Det er styret som hvert år beslutter om fondet lyses ut. 
Styret oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt gjennom hele året, slik at søknader kan registreres.