Sosial bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Bodø skal være en god by å leve, bo og jobbe i for alle. Alle innbyggere i Bodø skal ha tilgang til passende utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold, gode lokalmiljø og et godt helsetilbud.  

Det er ønskelig å skape økt bolyst og et mer inkluderende samfunn. I dette inngår det at Bodø skal være åpen for verden og for tilflyttere. For å nå målet om befolkningsvekst og en yngre gjennomsnittsalder trenger vi at flere fra utlandet etablerer seg i Bodø. Det er mange utlendinger som bor i Bodø i perioder, som studenter eller gjestearbeidere. Det er ønskelig at disse i større grad skal etablere seg permanent her.

Vi har mange gode kvaliteter i Norge og i Bodø som fremmer livskvalitet og god helse i befolkningen. Demokratiet står sterkt, likestillingen har kommet langt, det er lite kriminalitet, godt helsevesen, gode velferdsordninger, gode vilkår for familier, gode utdanningsinstitusjoner, vakker natur med gode friluftsmuligheter, et rikt kulturliv, frisk luft og rent vann. Våre gode kvaliteter kan brukes til å promotere Bodø i utlandet, men vi bør også bruke de i internasjonale samarbeid som inspirasjonskilde og kunnskapsdeling til andre byer.

Bodø kommune ønsker å fremme en sosial bærekraftig samfunnsutvikling, der trivsel, trygghet og inkludering skal ligge til grunn.