Den nye internasjonale strategien til Bodø kommune bygger på FNs bærekraftsmål og kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030.

Bodø kommune skal gjennom sin internasjonale satsing jobbe for en bærekraftig utvikling av Bodø, Nordland og Arktis. Økt internasjonalt samarbeid, både gjennom nettverk, strategiske allianser og i prosjektsamarbeid, vil være viktige virkemiddel for å nå disse målene. 

Retning og prioritering for Bodø kommunes internasjonale arbeid de nest årene sammenfattes i en visjon med tre hovedmål.

 

BODØ
Arktisk, smart og grønn kulturby i verdensklasse

 

Hovedmål:

  1. Internasjonal bolyst med mennesket i sentrum
  2. Motor i Nord med internasjonalt blikk
  3. Ledende smart og grønn byutvikling

Visjonen «Arktisk, smart og grønn kulturby i verdensklasse» viser til at Bodø skal:

  • Være en av de ledende byene i arktisk sammenheng.
  • Ta en internasjonalt ledende posisjon innen smart og grønn byutvikling.
  • Bidra og bistå med internasjonale kontakter og samarbeid på vegne av regionen og fylket.
  • Være en levende kulturby i Europa, både før og etter statusen Europeisk kulturhovedstad i 2024.

De tre hovedmålene baserer seg på kommuneplanens samfunnsdel, og knyttes opp til de tre bærekraftsdimensjonene; Sosiale forhold, økonomi og miljø.

Globale endringer og utviklinger påvirker oss i et stadig større tempo. Den internasjonale strategien er derfor orientert mot å gjelde i fem år, fra 2020 til 2025. Strategien vil likevel inneholde mål og peke på retninger som gjelder lengre inn i fremtiden for Bodø samfunnet.