Økonomisk bærekraft er vesentlig for kommunens utvikling av tjenester og tilbud til innbyggerne. Bærekraftig verdiskaping fra næringer basert i Bodø kommune er viktig for å styrke den økonomiske bærekraftsdimensjonen. Bodø som regional hovedstad vil spille en ledende rolle i den bærekraftige utviklingen i hele Nordland. Internasjonalt samarbeid vil være en viktig innsats i dette arbeidet.

Bodø og Nordland har relativt sett en stor eksportsektor, men denne er hovedsakelig knyttet til råvarer. Det er en ambisjon for regionen å klatre næringsmessig i verditrappa ved å skape flere kunnskap - og kompetansebaserte arbeidsplasser. Bodø skal være et attraktivt vertskap for utenlandske investeringer, for reiseliv og en relevant aktør for samarbeid innen sikkerhet og beredskap.  
 
Som fylkeshovedstad ønsker Bodø å bidra til å løfte hele regionens konkurranseposisjon. Som universitetsby er det viktig at Bodø utnytter kompetansen og de internasjonale nettverkene som Nord universitet kan bidra med i slike prosesser. Ved å samarbeide med andre kommuner i fylket, vil vi sammen skape en utviklingsorientert og inkluderende region med en bærekraftig industrialisering, innovasjon og økonomisk vekst.