For at du skal få utbetalt lønn for dine tjenester som fritidskontakt og/eller privatavlaster, må du levere elektronisk timeliste til Miljøtjenesten.

Ta kontakt med med Miljøtjenesten for tilgang. Mobil 971 75 063

Timelisten skal innleveres for en måned av gangen.

Frist for innlevering er den 1. i hver måned.

Utbetaling av lønn er påfølgende måned.