Alle kan være fritidskontakt, det kreves ingen formell utdannelse. Du må være fylt 18 år, og kunne stå i oppdraget minst et år for å bli engasjert som fritidskontakt.

Det er ikke noe krav i lovverket at fritidskontakt må ha fylt 18 år, men spesielt i forhold til dette med taushetsløfte, er det et problem å avkreve det fra en som ikke er fylt 18 og dermed ikke er myndig. Aldersgrensen følger av ansvarstyngden som følger oppdraget. Du må ha forståelse og innsikt i taushetspliktkravet og være moden nok til å ta ansvar for andre mennesker.

For å fylle rollen er det også noen kvalifikasjoner som er nødvendige. Du som påtar seg oppdrag som fritidskontakt bør være stabil, trygg på seg selv, ha evnen til å samarbeide og kunne sette grenser. Rus og alkohol skal ikke nytes sammen med brukeren.

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å være fritidskontakt.

Mange fritidskontakter mottar veiledning i forbindelse med oppdraget. Alder, kjønn, personlighet og interesser er avgjørende når man skal finne egnet fritidskontakt til aktuell bruker.

Oppdragsavtale

Påtar du deg oppdrag som fritidskontakt regnes du som oppdragstaker, ikke arbeidstaker i kommunen. Det inngås egne oppdragsavtaler. 

fritidskontakt og taushetsplikt

Alle som har oppdrag som fritidskontakt har taushetsplikt etter helse­personelloven. 

En taushetserklæring må undertegnes og legges sammen med oppdragsavtalen.