En fritidskontakt er en person som hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Formålet er å hjelpe personen til å bli mer trygg på seg selv, bli bedre i stand til å omgås andre mennesker og kunne takle ulike livssituasjoner. Fritidskontaktordningen skal bidra til å gi vedkommende en mer meningsfull fritid.

Kommunen er pålagt å ha en fritidskontaktordning for de som er i behov av dette. Ordningen skal være fleksibel og tilrettelegges den enkeltes ønsker og behov. Fritidskontaktordningen skal være preget av høy brukermedvirkning og brukerstyring.